Edoardo Alaimo on Fashion News Magazine – book review