Edoardo Alaimo ( Luxury influencer) e Silvia Preti (Euroma2)